دعاى حضرت علي (ع) به هنگام طلب حاجت از خداى تعالى.

مناجات امام علی علیه السلام با پروردگار بار خدايا،اى آنکه درگاه تو آخرين مقصد حاجات است و تنها در نزد توست که به خواستها توان رسيد. اى خداوندى که در برابر نعمت هايت بهايى نستانى. اى خداوندى که زلال عطايت را به منت تيره ‏نگردانى. اى خداوندى که همگان به تو بی ‏نياز شوند و کس را از تو بی ‏نيازى نيست. اى خداوندى که همگان را به تو رغبت است و کس رارخ تافتن از تو ميسر نيست. اى خداوندى که هر چه خواهندگان از تو خواهند،خزاين نعمتت فنا نپذيرد.