ایام فاطمیه(س)

تا زخمهای کهنه دل را دوا کنم
با ذکر نام پاک تو ذکر خدا کنم
یافاطمه به سجده بگویم به صد نفس
مولای من تویی و به حاجت صدا کنم
تا پا نهم به خاک مدینه به یاد تو
خاکش ز بهر چشم ترم توتیا کنم
چون آن ضریح گمشده پیدا نمی کنم
اندر کنار قبر نبی عقده وا کنم
من عهد بسته ام که بمیرم ز داغ تو
عهدی دگر کنم که به عهدم وفا کنم
غمهای آسمان که هجوم آورد به دل
رفع غم گران به حدیث کساء کنم
مهدی کجاست تا که به امر ولایتش
سرهای دشمنان تو از تن جدا کنم
ایام فاطمیه (س) تسلیت باد/./././.