آمادگی ظهور حجت

 
يكى ديگر از وظايفى ، كه به تصريح روايات ، در دوران غيبت‏بر عهده شيعيان و منتظران فرج قائم آل
محمد(ص) مى‏باشد كسب آمادگيهاى نظامى و مهيا كردن تسليحات مناسب هر عصر براى يارى و نصرت
امام غائب مى‏باشد، چنانكه در روايتى كه نعمانى به سند خود از امام صادق(ع) ، نقل كرده آمده است:
«ليعدن احدكم لخروج القائم(ع) و لو سهما فان‏الله تعالى اذا علم ذلك من نيته رجوت لان ينسى
فى عمره حتى يدركه [فيكون من اعوانه و انصاره]»
«هر يك از شما بايد كه براى خروج حضرت قائم(ع) [سلاحى] مهيا كند. هر يك هر چند كه يك تير باشد،
كه خداى تعالى هر گاه بداند كه كسى چنين نيتى دارد اميدوارم عمرش را طولانى كند تاآنحضرت را درك
كند [و از ياران و همراهانش قرار گيرد]».